Lidmaatschap

Heeft u ook een Pyreneese Herder of heeft u om een andere reden belangstelling voor ons ras? Dan is het misschien een goed idee om lid van onze vereniging te worden.

Als lid van onze club ontvangt u 4x per jaar ons PHC bulletin, vol met artikelen, foto’s en activiteiten die we met onze honden doen.

Daarnaast worden er door onze leden regelmatig  diverse wandelingen georganiseerd, waaraan u kunt deelnemen.
Misschien komt u hierdoor nog eens in een ander deel van Nederland en kunt u tegelijkertijd met de andere leden van onze vereniging ervaringen uitwisselen over het wel en wee van ons ras.

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap bedragen voor een:

  • clublid: € 31,00
  • gezins- of jeugdlid: € 13,50

per jaar, met de opmerking, dat een gezins- of jeugdlid geen clubblad ontvangt.

lees meer.....


Voor buitenlandse leden bedragen de kosten:

  • € 31,00 per jaar.

Naast de lidmaatschapskosten wordt een eenmalig bedrag aan administratiekosten van
€ 5,00 in rekening gebracht.

Aanmelding lidmaatschap

Hebben we uw interesse gewekt om lid van onze vereniging te worden?
Door te klikken op:
Aanvraagformulier Lidmaatschap PHC
kunt u daarvoor het betreffende “pdf”-formulier downloaden of klik hier om het aanvraagformulier online in te vullen.

Automatische incasso

De PHC biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van een automatische incasso voor het lidmaatschapgeld. Als u op:
Incasso machtiging blanco
klikt, kunt u het daarvoor benodigde formulier downloaden.

Opzegging lidmaatschap

Mocht u om de een of andere reden het lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, dan verzoeken wij u dit vóór 1 december van het huidige jaar te willen doen.

lees minder.....