Definities

Website: www.pyreneeseherderclub.com – hierna te noemen “PHC” – en alle onderliggende pagina’s.
Gebruiker(s): bezoeker(s) van de website.
De vereniging: Pyreneese Herdershonden Club, zijnde de bevoegde uitgever van deze website.

Instemming

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Actualisering

PHC werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Garantie

PHC geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Veiligheid

PHC biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Extern

PHC is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

Informatie

PHC verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid

  • PHC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden door het gebruik van de informatie op onze website.
  • PHC zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen; zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op- en/of beëindiging van haar website.

Verantwoordelijkheid

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie, die gegeven wordt op onze website.