Inschrijfformulier Kampioens Clubmatch

Deze Kampioens Clubmatch wordt georganiseerd onder auspiciën en reglementen van de Raad van Beheer op kynologsch gebied in Nederland op 16 mei 2021 in Dierensportcentrum ’t Laar – Laarstraat 6 – 5334 NS Velddriel. Keurmeester is dhr. Mark Wibier (NL).

  Opmerking: Waar om een aantal en een bedrag wordt gevraagd en deze niet van toepassing zijn, dan s.v.p bij aantal "0" en bij bedrag "€ 0,00" vermelden.

  JaNee


  JaNee


  JaNee

  Indien ja, dan graag dierenartsverklaring in Europees Paspoort meenemen.


  A. De leeftijd van de hond moet exact berekend worden tot de dag waarop de hond wordt gekeurd.
  B. Bij de inschrijving in de Kampioens- of Gebruikshondenklas is de overlegging van de gerechtigheidsverklaring nodig.
  (Deze kan apart verstuurd worden naar roderick@pyreneeseherderclub.com. Indien deze niet is opgestuurd, zal de hond worden ingeschreven in de Openklas.)

  dhr.mw.


  Zo nee, dan geldt er een toeslag van € 4,00 per ingeschreven hond.

  dhr.mw.

  Het over te maken bedrag is samengesteld als volgt (zie opmerking bovenaan het formulier):
  Deelname IQurieurTest

  Deelname exterieurkeuring

  Indien niet van toepassing '0' invullen.

  Betalingen dienen gelijktijdig met de inschrijving te worden voldaan op:
  rekeningnummer NL64 RABO 0133559173 t.n.v. Penningmeester PHC te Nijmegen o.v.v. "KCM 2021" en de naam van uw hond.
  Voor buitenlandse deelnemers: BIC (Swift) RABO NL 2U.
  Met het inschrijving verplicht u zich de kosten van deelname te voldoen. De vereniging kan u helaas geen restitutie van deelnamekosten geven.
  Ondergetekende verklaart dat hij/zij door het inzenden van een hond zich onderwerpt aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer en aan de bijzondere voorwaarden van het tentoonstellingsreglement.
  Hij/zij verklaart, dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken, niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor het gevaar voor besmetting van hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijke aard valt.
  Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzetten indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mochten voor doen.
  In Nederland woonachtige deelnemers dienen hun hond (en) ingeschreven te hebben in het Nederlands Honden Stam Boek (NHSB).

  Naam/handtekening (verplicht)

  Door het vakje aan te vinken verklaart u zich akkoord met onze privacyverklaring.