Lidmaatschap

Heeft u of krijgt u binnenkort ook een Pyreneese Herder of heeft u om een andere reden belangstelling voor ons ras? Dan is het misschien een goed idee om lid van onze vereniging te worden.

Als lid van onze club

  • ontvangt u 4x per jaar ons PHC bulletin, vol met artikelen, foto’s en activiteiten die we met onze honden doen.
  • kunt deelnemen aan onze diverse wandelingen, die door onze leden regelmatig worden georganiseerd.
    Misschien komt u hierdoor nog eens in een ander deel van Nederland en kunt u tegelijkertijd met de andere leden van onze vereniging ervaringen uitwisselen over het wel en wee van ons ras.
  • kunt u altijd een beroep doen op de aanwezige kennis bij bestuur, commissie- en andere clubleden over activiteiten en het houden en fokken van Pyreneese Herders.

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap bedragen per jaar voor een:

  • clublid: € 35,00 (in Europa)
  • aspirant-lid: gratis voor pupkopers (voor info bij het secretariaat)
  • gezins- of jeugdlid: € 15,00 (zonder clubblad) en
  • eenmalig een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten.

Aanmelding lidmaatschap

U kunt zich online aanmelden of door door het downloaden van

lees meer.....

Als u zich online aanmeldt, dan verzoeken wij u om onze incassomachtiging in te willen vullen, te ondertekenen en te sturen naar het op de machtiging vermelde e-mailadres.

Opzegging lidmaatschap

Mocht u om de een of andere reden het lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, dan verzoeken wij u dit vóór 1 december van het huidige jaar te willen doen.

lees minder.....