Inschrijvingsformulier Kampioenschap Clubmatch 2024

Inschrijving voor de Kampioens Club Match 2024. Deze Kampioenschaps Clubmatch wordt georganiseerd onder auspiciën en reglementen van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.
Bij 'ja' s.v.p. dierenartsverklaring in Europees paspoort meenemen.
Klikken op de voorgestelde keuze opent de overige klassen. Bij de inschrijving in de Kampioens- of Gebruikshondenklas dient de gerechtigheidsverklaring (zie e-mailadres op de ' Nieuws'-pagina) te worden ingediend. Indien dit wordt verzuimd, zal de hond worden ingeschreven in de Openklas.
Indien niet van toepassing dan graag € 0,00 vermelden.
Indien niet van toepassing € 0,00 vermelden.
Indien niet van toepassing s.v.p € 0,00 vermelden.
Betreft de exterieurkeuring (uitgezonderd Baby- en Puppyklas)
Geselecteerde waarde: 0
Geselecteerde waarde: 10
Indien niet van toepassing, dan graag € 0,00 vermelden.
De wijze van betaling vindt u onderaan deze pagina.

Betalingsgegevens:

IBAN: NL 64 RABO 013 355 9173 / BIC: RABONL2U
t.n.v. Penningmeester PHC te Nijmegen