Inschrijving Kampioensclub Match 2022

Deze Kampioens Clubmatch wordt georganiseerd onder auspiciën en relementen van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.

Betalingen dienen gelijktijdig met de inschrijving te worden voldaan op rekening nummer:
NL64 RABO 013 35 91 73 t.n.v. Penningmeester PHC te Nijmegen, onder vermelding van ‘KCM2022’ en naam van uw hond.
Voor buitenlandse deelnemers: (Swift) RABO NL 2U.
Met de inschrijving verplicht u zich de kosten van de deelname te voldoen. De vereniging kan u helaas geen restitutie van deelnamekosten geven.

Sluitingsdatum inschrijving: 14 mei 2022

Bij de inschrijving in de Kampioens- of Gebruikshondenklas moet de gerechtigheidsverklaring per e-mail gestuurd worden naar roderick@pyreneeseherderclub.com
Voordat u op de ‘verzend’-knop drukt , zie nog de daaronder vermelde bepaling.

Bij 'ja' s.v.p. dierenartsverklaring in Europees paspoort meenemen.
Klikken op de voorgestelde keuze opent de overige klassen.
Indien niet van toepassing dan graag € 0,00 vermelden.
Indien niet van toepassing € 0,00 vermelden.
Indien niet van toepassing s.v.p € 0,00 vermelden.
Betreft de exterieurkeuring (uitgezonderd Baby- en Puppyklas)
Geselecteerde waarde: 0
Geselecteerde waarde: 0
Indien niet van toepassing, dan graag € 0,00 vermelden.
De wijze van betaling vindt u bovenaan deze pagina.
Opmerking: Zie de verklaring onder de verzend-knop.

Met de indiening van dit inschrijfformulier verklaart u zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer en aan de bijzondere voorwaarden van het tentoonstellingsreglement. U verklaart, dat – voorzover u bekend is – de door u ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken, niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor het gevaar voor besmetting van hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijke aard valt. U verklaart voorts de hond niet te zullen inzetten indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mochten voordoen. In Nederland woonachtige deelnemers dienen hun hond(en) ingeschreven te hebben in het Nederlands Honden Stam Boek (NSHB).