Op 24 mei 2020 in het Dogcenter aan de Jan Stuversdreef te 5315 NZ Kerkwijk (Zaltbommel).

Tevens de verkiezing Monsieur, Madame, Mesjeutje en Madammeke 2020

Onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch (KCM) zal net als in voorgaande jaren plaatsvinden in het Dogcenter. Als de weergoden ons goed gezind zijn, zal de exterieurkeuring buiten gehouden worden.
Bij slecht weer kunnen wij uitwijken naar binnen.
De IQurieur test en de aan het einde van de dag te houden sprintwedstrijd “Berger à Grande Vitesse” vinden bij voorkeur op het buitenterrein plaats.

Het Dogcenter beschikt over een ruime kantine waar gedurende de dag versnaperingen te verkrijgen zijn. In de middagpauze kunt u hier gebruik maken van de goedverzorgde lunch als u zich hiervoor gelijktijdig met de inschrijving heeft opgegeven.

Inschrijven

is mogelijk tot 10 mei 2020 en kunt u doen ofwel via het te downloaden pdf-formulier ofwel online.
Wij geven de voorkeur aan online, dat bespaart ons veel tijd.
Zodra u het formulier heeft ingediend, is het de bedoeling dat u een bevestiging per e-mail ontvangt, waar de door u ingevulde gegevens zijn verwerkt. Wilt u de gegevens hierna zorgvuldig controleren?

Wij adviseren de stamboom van uw hond te raadplegen voor de juiste naam en gegevens.
Als u uw hond in de Kampioens- of Werkhondenklasse inschrijft, bent u verplicht een kopie van het kampioenschapsbewijs respectievelijk werkhondenbewijs in een aparte e-mail te sturen naar:
roderick@pyreneeseherderclub.com

Als wij het bewijs niet tijdig ontvangen, zal uw hond worden ingeschreven in de Open Klasse (v.a. 15 maanden).
U kunt uw hond slechts in één klasse inschrijven.
De fokker van uw hond kan u vooraf of tijdens de clubmatch benaderen voor deelname aan de kennelpresentatie. Deelname aan de kennelpresentatie is gratis.

Betalingen dienen gelijktijdig met de inschrijving te worden voldaan op het rekeningnummer (dit staat op het inschrijfformulier) van de PHC onder vermelding van “KCM 2020 en de naam van uw hond(en)“.
Met het inschrijven verplicht u zich het inschrijfgeld te voldoen, ongeacht of u wel of niet aanwezig bent op de Clubmatch.

Progamma
09.00 – 10.00 uur Ontvangst deelnemers (denkt u aan het Europees Dierenpaspoort!)
10.00 uurOpening door de voorzitter
10.15 uurAanvang keuringen en IQurieurtesten. Houdt het programma en de volgorde goed in de gaten. Wees op tijd in de ring, u wordt niet opgehaald. Exterieurkeuring gaat op catalogusvolgorde.
13.00 uurGezamenlijke lunch
13.45 uurHervatting  keuringen en IQurieurtesten.
16.00 uurBerger à vitesse (sprintwedstrijd). Opgave voor 10.00 uur bij het Secretariaat.
16.30 uurUitreiking van de prijzen

lees meer.....

Exterieurkeuring

Voor de Kampioenschaps Clubmatch 2020 hebben we keurmeester Mevrouw Elisabeth Grosspietsch uit Duitsland uitgenodigd. Mevrouw Grosspietsch is reeds lange tijd verbonden aan ons ras als keurmeester in ons buurland Duitsland. Bijzonder is om te vermelden dat zij deze keer voor het eerst bij ons in Nederland komt keuren. Wij voelen ons dan ook er vereerd haar welkom te mogen gaan heten op onze Clubmatch op 24 mei a.s. Wij zijn erg benieuwd wat haar bevindingen van de Nederlandse Pyreneese Herdershonden zal zijn. In de ring zal zij geassisteerd worden door:

  • Hilde van der Reijde als ringmeester;
  • Door de Wolff als commissaris en
  • Miriam Zegers als schrijfster.

De exterieurkeuring vindt plaats op catalogusvolgorde. U wordt niet gehaald voor de keuring en moet zelf in de gaten houden wanneer u aan de beurt bent. In de ring zal de ringmeester u ook aanwijzingen geven om de keuring zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden.

IQurieurtest

De Pyreneese Herdershond wil graag aan het werk voor de baas en we vinden dit één van de belangrijkste eigenschappen van ons ras, een werkhond in optima forma. Daarom hecht de PHC erg veel waarde aan de titels Monsieur, Madame, Mesjeutje en Madammeke PHC 2020.
Tijdens de IQurieurtest wordt gekeken naar de samenwerking tussen baas en hond en de test geeft een indicatie van het werkvermogen van uw hond.
Bij de test wordt rekening gehouden met de leeftijd van uw hond. Dit betekent dan ook dat er voor de volwassen en jeugdhonden afzonderlijk een titel te behalen is. De scores bij de IQurieurtest tellen mee bij de clubtitels.

Berger à grande vitesse

De Pyreneese Herdershond moet een toonbeeld zijn van souplesse en maximale spanning, alsof deze vanuit stilstand zonder moeite met grote snelheid het terrein kan doorkruisen, een sprinter bij uitstek. Wat is er dus mooier dan het houden van een sprintwedstrijd met uw Pyreneese Herdershond? Inmiddels is de Berger à Grande Vitesse, zoals de sprint heet, een traditionele afsluiting geworden van de KCM. Opgeven voor deze eindstrijd kan voor 10:00 uur bij het secretariaat. Deelname is echter alleen mogelijk als uw hond ook is ingeschreven voor de exterieurkeuring.

Te behalen titels

Tijdens de exterieurkeuring worden door de keurmeester kampioenschapspunten gegeven aan de beste reu en teef van zowel de variëteit Face Rase als Poil Long. Helaas zijn de ingeschreven aantallen van de variëteit Face Rase over het algemeen dusdanig laag dat voor de beste reu en de beste teef slechts een enkel CAC te vergeven is. De als reserve geplaatste Face Rase teef, dan wel reu, zal een kwart CAC punt krijgen. Voor de variëteit Poil Long is dit respectievelijk een dubbel CAC voor de beste reu en teef en een enkel CAC voor de reserve beste reu en teef. Deze punten tellen mee voor het behalen van het Nederlands Kampioenschap.

Titels Monsieur, Madame, Mesjeutje en Madammeke PHC 2020

Naast de officiële titels die door de FCI worden erkend, is het ook mogelijk om voor de titels Monsieur, Madame, Mesjeutje en Madammeke PHC 2020 in aanmerking te komen.

De optelsom van de scores bij de IQurieurtest en de exterieurkeuring resulteert in een rangschikking, van waaruit de honden worden gekozen voor de titels Monsieur en Madamme voor de volwassen honden en Mesjeutje en Madammeke voor de jeugdhonden.

lees minder.....