Kampioens ClubMatch najaar 2021

Omdat de exacte datum van de Clubmatch nog niet bekend is, is zowel het online- als het pdf-formulier inactief gemaakt. Zodra de datum bekend is, wordt een en ander weer actief gezet.

Onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch (KCM) zal in tegenstelling tot voorgaande jaren niet in Kerkwijk gehouden worden maar deze keer plaatsvinden in het Dierensportcentrum ’t Laar in Velddriel.
Als de weergoden ons goed gezind zijn, zal de exterieurkeuring buiten plaatsvinden. Bij slecht weer kunnen wij naar binnen uitwijken.
De IQurieur-test en de aan het einde van de dag te houden sprintwedstrijd ‘Berger à Grande Vitesse’ vinden op het buitenterrein plaats.

Het Dierensportcentrum beschikt over een ruime kantine waar gedurende de dag versnaperingen te verkrijgen zijn. In de middagpauze kunt u hier gebruik maken van de goedverzorgde lunch als u zich hiervoor gelijktijdig met de inschrijving heeft opgegeven.

Inschrijven

Aanmelden bij voorkeur online via de link op de website. Uiteraard is het ook mogelijk in te schrijven door gebruikmaking van het inschrijfformulier in het clubblad of via het pdf-formulier.
Door de onlinemogelijkheid te gebruiken, bespaart u ons echter heel veel tijd. Na verwerking van uw inschrijving krijgt u per e-mail een bevestiging en vragen wij u de gegevens zorgvuldig te controleren.
Wij adviseren de stamboom van uw hond te raadplegen voor de juiste naam en gegevens. Als u uw hond in de Kampioensklasse of Werkhondenklasse inschrijft, bent u verplicht een kopie van het kampioenschapsbewijs respectievelijk werkhondenbewijs mee te zenden met de inschrijving.
Als wij het bewijs niet tijdig ontvangen, zal uw hond worden ingeschreven in de Open Klasse (vanaf 15 maanden).

U kunt uw hond slechts in één klasse inschrijven. De fokker van uw hond kan u vooraf of tijdens de clubmatch benaderen voor deelname aan de kennelpresentatie. Deelname aan de kennelpresentatie is gratis.

Termijn van inschrijving | Betaling

Inschrijven is mogelijk tot nog onbekend. Betalingen dienen normaal gesproken gelijktijdig met de inschrijving te worden voldaan op het rekeningnummer van de PHC onder vermelding van “KCM 2021 en de naam van uw hond(en)”.
Met het inschrijven verplicht u zich het inschrijfgeld te voldoen, ongeacht of u wel of niet aanwezig bent op de Clubmatch. Doordat de ontwikkelingen rond corona nu nog niet duidelijk zijn, hoeft u niet direkt bij inschrijving te betalen maar wel vóór nog onbekend. Mocht de KCM door nieuwe ontwikkelingen rond Corona na 3 mei alsnog worden afgelast, dan krijgt u uw inschrijfgeld natuurlijk teruggestort.

Betalingsgegevens
IBAN:
NL64RABO 0133559173
BIC:
RABONL2U
Ten name van:

Penningmeester PHC te Nijmegen

Exterieurkeuring

Voor de Kampioenschaps Clubmatch 2021 hebben we de Nederlandse keurmeester Mark Wibier uitgenodigd.  
De heer Wibier is geen onbekende voor ons ras en heeft de Pyreneese Herdershond in beide variëteiten regelmatig gekeurd. Zo heeft hij ook de clubmatches van onze beide zustervereningen in Duitsland mogen keuren.
We zijn dan ook erg benieuwd wat hij van de Nederlandse Pyreneese Herdershonden vindt. De exterieurkeuring vindt plaats op catalogusvolgorde.
U wordt niet gehaald voor de keuring en moet zelf in de gaten houden wanneer u aan de beurt bent. In de ring zal de ringmeester u ook aanwijzingen geven om de keuring zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden.

Iqurieurtest

De Pyreneese Herdershond wil graag aan het werk voor de baas en we vinden dit één van de belangrijkste eigenschappen van ons ras, een werkhond in optima forma. Daarom hecht de PHC erg veel waarde aan de titels Monsieur, Madame, Mesjeutje en Madammeke PHC 2021. Tijdens de IQurieurtest wordt gekeken naar de samenwerking tussen baas en hond en de test geeft een indicatie van het werkvermogen van uw hond.

Voor het uitvoeren van deze test hebben we twee nieuwe gezichten binnen de PHC kunnen strikken, Carolien Grijpma en Esmee Verberne.  Zij zullen met bezieling leiding geven aan deze test en op zeer professionele wijze punten toekennen aan de samenwerking tussen baas en hond. 

Bij de test wordt rekening gehouden met de leeftijd van uw hond. Dit betekent dan ook dat er voor de volwassen en jeugdhonden afzonderlijk een titel te behalen is. De optelsom van de scores bij de IQurieurtest en de exterieurkeuring resulteert in een rangschikking van waaruit de honden worden gekozen voor de titels Monsieur en Madame voor de volwassen honden en Mesjeutje en Madammeke voor de jeugdhonden.  

Berger à grande vitesse

De Pyreneese Herdershond moet een toonbeeld zijn van souplesse en maximale spanning, alsof deze vanuit stilstand zonder moeite met grote snelheid het terrein kan doorkruisen, een sprinter bij uitstek.
Wat is er dus mooier dan het houden van een sprintwedstrijd met uw Pyreneese Herdershond? Inmiddels is de Berger à Grande Vitesse, zoals de sprint heet, een traditionele afsluiting geworden van de KCM.
Opgeven voor deze eindstrijd kan voor 10:00 uur bij het secretariaat.

Deelname is echter alleen mogelijk als uw hond ook is ingeschreven voor de exterieurkeuring.

Te behalen titels

Tijdens de exterieurkeuring worden door de keurmeester kampioenschapspunten gegeven aan de beste reu en teef van zowel de variëteit Face Rase als Poil Long.
Helaas zijn de ingeschreven aantallen van de variëteit Face Rase over het algemeen dusdanig laag dat voor de beste reu en de beste teef slechts een enkel CAC te vergeven is.
De als reserve geplaatste Face Rase teef, dan wel reu, zal een kwart CAC punt krijgen. Voor de variëteit Poil Long is dit respectievelijk een dubbel CAC voor de beste reu en teef en een enkel CAC voor de reserve beste reu en teef. Deze punten tellen mee voor het behalen van het Nederlands Kampioenschap.

De beste van de dag, zowel voor de Poil Long als de Face Rase, kan de officiële FCI titel “Clubwinnaar 2021” behalen.

Naast de officiële titels die door de FCI worden erkend, is het ook mogelijk in aanmerking te komen voor de door de vereniging uitgegeven titels Monsieur, Madame, Mesjeutje en Madammeke PHC 2021.
De optelsom van de scores bij de IQurieurtest en de exterieurkeuring resulteert in een rangschikking van waaruit de honden worden gekozen voor de titels Monsieur en Madamme voor de volwassen honden en Mesjeutje en Madammeke voor de jeugdhonden.

Programma
9.00 - 10.00 uur

Ontvangst van de deelnemers. Denkt u aan het Europees Dierenpaspoort!

10.00 uur
Opening door de voorzitter
10.15 uur
Aanvang keuringen en IQurieurtesten. Houd het programma en de volgorde goed in de gaten. Wees op tijd in de ring, u wordt niet opgehaald. Exterieurkeuring gaat op catalogusvolgorde.
13.00 uur
Gezamenlijke lunch
13.45 uur
Hervatting keuringen en IQurieurtesten
16.00 uur

Berger à Grande Vitesse sprintwedstrijd (opgave voor 10:00 uur bij secretariaat)

16.30 uur
Uitreiking van de prijzen

Locatie

Dierensportcentrum ’t Laar
Laarstraat 6
5334 NS Velddriel

Namens het bestuur en het clubmatchsecretariaat alvast veel plezier toegewenst.

Cees Joppe | Susanne Gijsberti Hodenpijl | Joke Brasser | Helen Proost | Roderick Fellman

Secretariaat

Beatrixstraat 8
4174 GD Hellouw
0418-582726
clubmatch@pyreneeseherderclub.com