Kampioens Clubmatch 2023

Tevens de verkiezing Monsieur, Madame, Mesjeutje en Madammeke 2023.

We nodigen onze leden en liefhebbers van de Pyreneese Herdershond graag uit voor onze  Kampioenschapsclubmatch.

Als de weergoden ons goed gezind zijn, zal de exterieurkeuring buiten gehouden worden. Bij slecht weer kunnen wij uitwijken naar binnen.

De IQurieur test en de aan het einde van de dag te houden sprintwedstrijd “Berger à Grande Vitesse” vinden op het buitenterrein plaats.

De Seleviahoeve beschikt over een ruime kantine waar gedurende de dag versnaperingen te verkrijgen zijn.

In de middagpauze kunt u hier gebruik maken van de goedverzorgde lunch als u zich hiervoor gelijktijdig met de inschrijving heeft opgegeven. 

Exterieurkeuring

Voor de Kampioenschaps Clubmatch 2023 hebben we de Nederlandse keurmeester mevrouw Ricky Lochs-Romans uitgenodigd.
Mevrouw Lochs-Romans  is geen onbekende voor ons ras en de Pyreneese Herdershond in beide variëteiten regelmatig gekeurd.
Zij beschikt over maar liefst 40 jaar ervaring als keurmeester en is inmiddels bevoegd alle door de FCI erkende rassen te keuren.

We zijn dan ook erg benieuwd wat zij van de Nederlandse Pyreneese Herdershonden vind.
De exterieurkeuring vindt plaats op catalogusvolgorde. U wordt niet gehaald voor de keuring en moet zelf in de gaten houden wanneer u aan de beurt bent.
In de ring zal de ringmeester u ook aanwijzingen geven om de keuring zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden.

IQURIEURTEST

De Pyreneese Herdershond wil graag aan het werk voor de baas en we vinden dit één van de belangrijkste eigenschappen van ons ras, een werkhond in optima forma.
Daarom hecht de PHC erg veel waarde aan de titels Monsieur, Madame, Mesjeutje en Madammeke PHC 2023.
Tijdens de IQurieurtest wordt gekeken naar de samenwerking tussen baas en hond en de test geeft een indicatie van het werkvermogen van uw hond.

Helen Proost en Manon Nuvelstijn zullen met bezieling leiding geven aan deze test en op zeer professionele wijze punten toekennen aan de samenwerking tussen baas en hond. 
Bij de test wordt rekening gehouden met de leeftijd van uw hond.
Dit betekent dan ook dat er voor de volwassen en jeugdhonden afzonderlijk een titel te behalen is.
De optelsom van de scores bij de IQurieurtest en de exterieurkeuring resulteert in een rangschikking van waaruit de honden worden gekozen voor de titels Monsieur en Madame voor de volwassen honden en Mesjeutje en Madammeke voor de jeugdhonden.

Berger à Grande Vitesse

De Pyreneese Herdershond moet een toonbeeld zijn van souplesse en maximale spanning, alsof deze vanuit stilstand zonder moeite met grote snelheid het terrein kan doorkruisen, een sprinter bij uitstek. Wat is er dus mooier dan het houden van een sprintwedstrijd met uw Pyreneese Herdershond? 

Inmiddels is de Berger à Grande Vitesse, zoals de sprint heet, een traditionele afsluiting geworden van de KCM.
Opgeven voor deze eindstrijd kan voor 10:00 uur bij het secretariaat.
Deelname is echter alleen mogelijk als uw hond ook is ingeschreven voor de exterieurkeuring.

Te behalen titels

Tijdens de exterieurkeuring worden door de keurmeester kampioenschapspunten gegeven aan de beste reu en teef van zowel de variëteit Face Rase als Poil Long.
Helaas zijn de ingeschreven aantallen van de variëteit Face Rase over het algemeen dusdanig laag dat voor de beste reu en de beste teef slechts een enkel CAC te vergeven is.
De als reserve geplaatste Face Rase teef, dan wel reu, zal een kwart CAC punt krijgen. Voor de variëteit Poil Long is dit respectievelijk een dubbel CAC voor de beste reu en teef en een enkel CAC voor de reserve beste reu en teef.
Deze punten tellen mee voor het behalen van het Nederlands Kampioenschap.

De beste van de dag, zowel voor de Poil Long als de Face Rase, kan de officiële FCI titel “Clubwinnaar 2023” behalen.
Tevens hebben zij zich hiermee gekwalificeerd voor de prestigieuze verkiezing “Hond van het Jaar 2023” welke in de maand januari 2024 gehouden zal worden.
Naast de officiële titels die door de FCI worden erkend, is het ook mogelijk in aanmerking te komen voor de door de vereniging uitgegeven titels Monsieur, Madame, Mesjeutje en Madammeke PHC 2023. De optelsom van de scores bij de IQurieurtest en de exterieurkeuring resulteert in een rangschikking van waaruit de honden worden gekozen voor de titels Monsieur en Madamme voor de volwassen honden en Mesjeutje en Madammeke voor de jeugdhonden.

Programma

08.00 – 09.15 uur

Ontvangst deelnemers (denkt u aan het Europees Dierenpaspoort!)

09.25 uur

Opening door de voorzitter.

09.30 uur

Aanvang keuringen en IQurieurtesten. Houdt het programma en de volgorde goed in de gaten.
Wees op tijd in de ring, u wordt niet opgehaald. Exterieurkeuring gaat op catalogusvolgorde.

13.00 uur

Gezamenlijke lunch.

13.45 uur

Hervatting keuringen en IQurieurtesten

16.00 uur

Berger à Grande Vitesse sprintwedstrijd.
(Opgave voor 10:00 uur bij secretariaat.)

16.30 uur

Uitreiking van de prijzen.

Locatie

Manege “de Selevia Hoeve”
Het Kooike 2
4251 NE Werkendam

Namens het bestuur en het clubmatchsecretariaat alvast veel plezier toegewenst.

Susanne Gijsberti Hodenpijl
Pierre Knoben
Helen Proost
Roderick Fellman

SECRETARIAAT
Beatrixstraat 8
4174 GD Hellouw
0418 – 58 27 26