KampioensClub Match 2022

We nodigen onze leden en liefhebbers van de Pyreneese Herdershond graag uit voor onze  Kampioenschapsclubmatch 2022.
Als we lekker weer hebben, zullen we de exterieurkeuring buiten houden. Bij slecht weer kunnen wij uitwijken naar binnen.

Inschrijven

Aanmelden bij voorkeur online via de link op de website.
Uiteraard is het ook mogelijk in te schrijven door gebruikmaking van het inschrijfformulier in dit clubblad.
Door de online mogelijkheid te gebruiken, bespaart u ons heel veel tijd. Na verwerking van uw inschrijving krijgt u per e-mail een bevestiging en vragen wij u de gegevens zorgvuldig te controleren. Wij adviseren de stamboom van uw hond te raadplegen voor de juiste naam en gegevens.

Als u uw hond in de Kampioensklasse of Werkhondenklasse inschrijft, bent u verplicht een kopie van het kampioenschapsbewijs respectievelijk werkhondenbewijs mee te zenden met de inschrijving. Als wij het bewijs niet tijdig ontvangen, zal uw hond worden ingeschreven in de Open Klasse (vanaf 15 maanden). U kunt uw hond slechts in één klasse inschrijven. De fokker van uw hond kan u vooraf of tijdens de clubmatch benaderen voor deelname aan de kennelpresentatie. Deelname aan de kennelpresentatie is gratis.

Inschrijven is mogelijk tot 14 mei 2022. Betalingen dienen gelijktijdig met de inschrijving te worden voldaan op het rekeningnummer van de PHC onder vermelding van ‘KCM 2022 en de naam van uw hond(en)’. Met het inschrijven verplicht u zich het inschrijfgeld te voldoen, ongeacht of u wel of niet aanwezig bent op de Clubmatch. Mocht de KCM door nieuwe ontwikkelingen rond Corona worden afgelast, dan krijgt u uw inschrijfgeld wel teruggestort.

Betaling

IBAN: NL64RABO 0133559173
BIC:  RABONL2U
t.n.v. Penningmeester PHC te Nijmegen

Exterieurkeuring

Voor de Kampioenschaps Clubmatch 2022 hebben we de Nederlandse keurmeester mevrouw Ricky Lochs-Romans uitgenodigd.
Mevrouw Lochs-Romans is goed bekend met ons ras, ze heeft de Pyreneese Herdershond in beide variëteiten regelmatig gekeurd. Verder beschikt zij over maar liefst 40 jaar ervaring als keurmeester en is inmiddels bevoegd alle door de FCI erkende rassen te keuren.

We zijn dan ook erg benieuwd naar wat zij van de Nederlandse Pyreneese Herdershonden vindt. De exterieurkeuring vindt plaats op catalogusvolgorde.

U wordt niet gehaald voor de keuring en moet zelf in de gaten houden wanneer u aan de beurt bent. In de ring zal de ringmeester u ook aanwijzingen geven om de keuring zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden.

IQrieurtest

De Pyreneese Herdershond wil graag aan het werk voor de baas en we vinden dit één van de belangrijkste eigenschappen van ons ras, een werkhond in optima forma.
Daarom hecht de PHC erg veel waarde aan de titels Monsieur, Madame, Mesjeutje en Madammeke PHC 2022. Tijdens de IQurieurtest wordt gekeken naar de samenwerking tussen baas en hond en de test geeft een indicatie van het werkvermogen van uw hond.

Helen Proost en Manon Nuvelstijn zullen met bezieling leiding geven aan deze test en op zeer professionele wijze punten toekennen aan de samenwerking tussen baas en hond.
Bij de test wordt rekening gehouden met de leeftijd van uw hond. Dit betekent dan ook dat er voor de volwassen en jeugdhonden afzonderlijk een titel te behalen is.
De optelsom van de scores bij de IQurieurtest en de exterieurkeuring resulteert in een rangschikking van waaruit de honden worden gekozen voor de titels Monsieur en Madame voor de volwassen honden en Mesjeutje en Madammeke voor de jeugdhonden. 

Berger à Grande Vitesse

De Pyreneese Herdershond moet een toonbeeld zijn van souplesse en maximale spanning, alsof deze vanuit stilstand zonder moeite met grote snelheid het terrein kan doorkruisen, een sprinter bij uitstek.
Wat is er dus mooier dan het houden van een sprintwedstrijd met uw Pyreneese Herdershond?

Inmiddels is de Berger à Grande Vitesse, zoals de sprint heet, een traditionele afsluiting geworden van de KCM. Opgeven voor deze eindstrijd kan tot 10:00 uur bij het secretariaat. Deelname is echter alleen mogelijk als uw hond ook is ingeschreven voor de exterieurkeuring.

Te behalen titels

Tijdens de exterieurkeuring worden door de keurmeester kampioenschapspunten gegeven aan de beste reu en teef van zowel de variëteit Face Rase als Poil Long. Helaas zijn de ingeschreven aantallen van de variëteit Face Rase over het algemeen dusdanig laag dat voor de beste reu en de beste teef slechts een enkel CAC te vergeven is.

De als reserve geplaatste Face Rase teef, dan wel reu, zal een kwart CAC punt krijgen. Voor de variëteit Poil Long is dit respectievelijk een dubbel CAC voor de beste reu en teef en een enkel CAC voor de reserve beste reu en teef. Deze punten tellen mee voor het behalen van het Nederlands Kampioenschap.

De beste van de dag, zowel voor de Poil Long als de Face Rase, kan de officiële FCI titel ‘Clubwinnaar 2022’ behalen.

Naast de officiële titels die door de FCI worden erkend, is het ook mogelijk in aanmerking te komen voor de door de vereniging uitgegeven titels Monsieur, Madame, Mesjeutje en Madammeke PHC 2022.

De optelsom van de scores bij de IQurieurtest en de exterieurkeuring resulteert in een rangschikking van waaruit de honden worden gekozen voor de titels Monsieur en Madamme voor de volwassen honden en Mesjeutje en Madammeke voor de jeugdhonden.

Locatie

Manege ‘de Selevia Hoeve’, Het Kooike 2, 4251 NE Werkendam