Lidmaatschap

Heeft u of krijgt u binnenkort een Pyreneese Herder? Heeft u om een andere reden belangstelling voor ons ras? Dan is het misschien een goed idee om lid van onze vereniging te worden.

Een koper van een pup bij een fokker van onze vereniging, kan gratis aspirantlid worden van de PHC. Het aanmeldingsformulier krijgt u van de fokker, u kunt het ook aanvragen bij het secretariaat.

Wat doet de club voor haar leden?

  • Vier keer per jaar verschijnt het PHC Nieuws. Een blad vol met artikelen, foto’s en activiteiten die we met onze honden doen.
  • Clubkampioenschappen, IQ test, Jonge honden en Veteranendag en andere sport en spel evenementen die wij organiseren
  • Diverse wandelingen, die door onze leden vier of vijf keer per jaar organiseren in verschillende delen van ons land. Daarbij kun je met de andere leden ervaringen uitwisselen over het wel en wee van onze Pyri’s.
  • U kunt altijd een beroep doen op de aanwezige kennis bij bestuur, commissies en andere clubleden over activiteiten en het houden en fokken van Pyreneese Herders.

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap bedragen per jaar

  • clublid: € 35,00 in Nederland en Europa
  • aspirantlid: gratis voor pupkopers (informatie bij het secretariaat)
  • gezins- of jeugdlid: €15,00, zonder clubblad
  • eenmalig een bedrag van €5,00 aan administratiekosten.

Aanmelding lidmaatschap

U kunt zich online (is op dit  moment even niet mogelijk) aanmelden of door het downloaden van het pdf-formulier: Aanvraag lidmaatschap 2020.
Als u zich online aanmeldt, dan verzoeken wij u om onze Incassomachtiging lidmaatschap in te willen vullen, te ondertekenen en te sturen naar het op de machtiging vermelde e-mailadres.

Opzegging lidmaatschap

Mocht u om de een of andere reden het lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, dan verzoeken wij u dit vóór 1 december van het lopende jaar te willen doen.