Nieuwjaarswandeling 2024

Hoornboegse Heide in Hilversum

Het bestuur organiseert weer op 28 januari 2024 de traditionele Nieuwjaarswandeling van onze vereniging op de Hoornboegse Heide in Hilversum.

Als u aan de wandeling wilt deelnemen, is het is de bedoeling dat u zich hiervoor weer aanmeldt, zodat u nog tot op het laatste moment bereikbaar bent, mocht dit noodzakelijk zijn.
Mocht er van uw kant de noodzaak zijn om contact te hebben, dan kunt u gebruik maken van onderstaand telefoonnummer ten name van Elsje Zaalberg.

Wilt u bij uw aanmelding nog aangeven of u deel wilt nemen aan de lunch?

Verzamelen en vertrekpunt

Parkeergelegenheid

Bij Brasserie Zonnestraal, Loosdrechtsebos 15, Hilversum.

In deze brasserie vindt na de wandeling de lunch plaats.

Tijdstip verzamelen

Vanaf 10.30 uur.

Loop vanaf de parkeerplaats een stukje door naar de volgende parkeergelegenheid. Daar wordt er koffie en thee geschonken, waarna we om 11.00 uur vertrekken voor de wandeling.

Aanmelden

Aanmelddatum

Voor 15 januari a.s.

Aanmeldadres

Elsje Zaalberg, clubblad @pyreneeseherderclub.com.

Overige

Verdere informatie volgt te zijner tijd per e-mail.

Het telefoonnummer voor deze dag is : 06 – 14 64 15 76.