Rasstandaard Face Rase

Kort overzicht

Deze variëteit van de Pyreneese herdershond vindt men voornamelijk in het Piémont gedeelte van de Pyreneeën alwaar hij, volgens dhr. Bernard Sénac Lagrange in 1927, zeer gewaardeerd werd door paardenhandelaren en veedrijvers.  Zijn eigenaardigheden ten opzichte van de andere typen van de Pyreneese Herdershond hebben hem vanaf 1920 een bijlage op de rasstandaard opgeleverd.

Algemeen voorkomen

In zijn totaliteit bezit de Pyreneese Herdershond Face Rase dezelfde karakteristieken als de Pyreneese Herdershond, Poil Long (lang- of halflang haar).

Belangrijkste lichaamsverhoudingen

De schedel is ongeveer even breed als lang. De snuit is iets korter dan de schedel, maar langer dan die van de lang- of halflanghaar. De lichaamslengte is ongeveer gelijk aan de schofthoogte. De afstand van de elleboog tot de bodem bedraagt meer dan de helft van de schofthoogte.

Gedrag/karakter

Gedrag/karakter

Hoofd

Het hoofd is bedekt met kort, fijn haar, vandaar de naam Face Rase. De snuit is iets langer dan die van de Pyreneese Herder Poil Long.

Lichaam

Het lichaam is wat korter dan dat van de Pyreneese Herder Poil Long. Het benadert een vierkante bouw.

Ledematen

De ledematen zijn bedekt met een gladde vacht met lichte bevedering aan de voorpoten en een broek aan de achterpoten. De voet is meer gesloten en meer gewelfd dan die van de langharige herder. De hoekingen zijn bij deze variëteit meer open.

Vacht

Op het lichaam is de vacht halflang of minder dan halflang. Hij bereikt zijn grootste lengte aan de hals en op de schoft (6-7 cm) en op de ruglijn (4-5 cm).

Gangwerk

Voor wat het gangwerk betreft heeft de Pyreneese Herder Face Rase een minder uitgrijpend gangwerk dan de Poil Long.

Grootte

Reuen: 40 tot 54 cm en de teven van 40 tot 52 cm.

Fouten

Elke afwijking van het bovengenoemde moet als een fout beschouwd worden, die bestraft wordt naar gelang de ernst ervan. De fouten en diskwalificerende fouten zijn dezelfde als die zijn aangegeven bij de langharige variëteit, uitgezonderd die waar het de vacht en de proporties betreft.

N.B. Reuen moeten twee normale testikels hebben, die volledig in het scrotum zijn ingedaald.